Hrvatski super kup - bodovi kluba Sakura za godinu 2017

#dječaci U14bodovi
1DUTKOVIĆ Matejdječaci U14 -38213
2GOLUBIĆ Maksdječaci U14 -4266
zajedno bodova:279
#curice U14bodovi
3GOLUBIĆ Saracurice U14 -32140
zajedno bodova:140
#Ekipna natjecanja