Hrvatski super kup - bodovi kluba Sakura za godinu 2017

#dječaci U14bodovi
1DUTKOVIĆ Matejdječaci U14 -38187
2GOLUBIĆ Maksdječaci U14 -4240
zajedno bodova:227
#curice U14bodovi
3GOLUBIĆ Saracurice U14 -3270
zajedno bodova:70
#Ekipna natjecanja