• Organizator
  Hrvatski judo savez


 • 1

  VUKIĆ Slobodan MNE

  Nenad Sinanović

  PODRUG JakovCRO

  Alkar 

  2

  SVIRYD Mikita CRO

  HJS

  IVANKOVIĆ LukaCRO

  Dubrovnik 

  3

  SAMOUKOVIĆ Marko BIH

  Randori

   

  4

  MARIĆ Domagoj BIH

  BORSA

  ANĐELIĆ NemanjaMNE

  Nenad Sinanović 

  5

  VUKIĆ Slobodan


  SVIRYD Mikita


  6

  SAMOUKOVIĆ Marko


  MARIĆ Domagoj


  11

  SVIRYD Mikita


  2. MARIĆ Domagoj


  1. SVIRYD Mikita


  PODRUG Jakov  


  CRO, Alkar

  IVANKOVIĆ Luka  


  CRO, Dubrovnik

   


  ANĐELIĆ Nemanja  


  MNE, Nenad Sinanović

  7

  PODRUG Jakov 


   

  SAMOUKOVIĆ Marko 


  BIH, Randori

  8

  ANĐELIĆ Nemanja 


   

  VUKIĆ Slobodan 


  MNE, Nenad Sinanović

  9

  3. PODRUG Jakov 


   

  10

  3. VUKIĆ Slobodan