• Hrvatski judo savez

 • DOKUMENTI

  Pravo na pristup informacijama

  Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski judo savez (HJS) kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranima ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

  Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom judo savezu.

  Kontakt adresa:
  Hrvatski judo savez
  Trg Krešimira Ćosića 11
  Tel. +385 1 301 23 49, fax +385 1 309 21 00
  e-mail: office@judo.hr
  Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati


  Zakon o pristupu informacijama - pročisčeni tekst

  Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu.pdf

  Službenik za informiranje 2020.pdf

  Izvješće 2020

  Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

  Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Najčešća pitanja i odgovori