• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Australija 9 0 9
  2 Austrija 26 9 35
  3 Bangladeš 0 2 2
  4 Belgija 8 0 8
  5 Bjelorusija 31 2 33
  6 Bosna i Hercegovina 17 8 25
  7 Brazil 1 0 1
  8 Bugarska 11 2 13
  9 Cipar 6 0 6
  10 Crna Gora 13 0 13
  11 Danska 6 0 6
  12 Estonija 2 0 2
  13 Francuska 18 2 20
  14 Grčka 3 0 3
  15 Hrvatska 39 27 66
  16 Italija 38 15 53
  17 Izrael 39 10 49
  18 Kirgistan 1 0 1
  19 Kosovo 1 0 1
  20 Latvija 1 0 1
  21 Litva 4 0 4
  22 Makedonija 3 0 3
  23 Mađarska 47 14 61
  24 Moldavija 6 3 9
  25 Njemačka 30 3 33
  26 Poljska 25 4 29
  27 Portugal 17 0 17
  28 Rumunjska 29 7 36
  29 Rusija 6 1 7
  30 Slovačka 4 1 5
  31 Slovenija 32 21 53
  32 Srbija 28 5 33
  33 Turska 1 0 1
  34 Ukrajina 48 3 51
  35 Češka 26 5 31
  36 Španjolska 0 1 1
  576 145 721