• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Mađarska 3 1 1 2
  2 Italija 2 3 4 1 3
  3 Rumunjska 2 1 2 5 1
  4 Ukrajina 2 6 5 3
  5 Francuska 1 3 6 3 2
  6 Izrael 1 1 3 3 3
  7 Poljska 1 2 2
  8 Njemačka 1 1 1
  9 Češka 1 1 3
  10 Rusija 1 1 1
  11 Hrvatska 1 1
  12 Srbija 2 1 1 1
  13 Austrija 1 1 2
  14 Cipar 1 1
  15 Bugarska 1 1
  16 Bjelorusija 1 2 2
  17 Bangladeš 1 1
  18 Moldavija 1 3 1
  19 Bosna i Hercegovina 1 1
  20 Slovenija 1
  21 Portugal 2 1
  22 Belgija 1
  23 Australija 1
  24 Slovačka 1
  25 Danska 1
  26 Turska 1
  27 Estonija 1