• Organizator
  Hrvatski judo savez


 • 1

  MAZNOVA Alina UKR

  Kiev

  2

  KALE Petra CRO

  Gladijator

  ŠARIĆ HORVAT RužaCRO

  Medvedgrad

  3

  BARTAKOVIĆ Kim CRO

  Jaska Jastrebarsko

  4

  BIžIć Nora CRO

  Black Belt

  5

  BARTAKOVIĆ Elin CRO

  Jaska Jastrebarsko

  MEIĆ-SIDIĆ Mia CRO

  Policijska akademija

  6

  MAUTNER Eva CRO

  Medvedgrad

  7

  BODIŠ Franka CRO

  Black Belt

  8

  PEREKOVIĆ Tena CRO

  Kokica

  9

  MAZNOVA Alina


  KALE Petra


  10

  BARTAKOVIĆ Kim


  BIžIć Nora


  11

  BARTAKOVIĆ Elin


  MAUTNER Eva


  12

  BODIŠ Franka


  PEREKOVIĆ Tena


  17

  KALE Petra


  BARTAKOVIĆ Kim


  18

  BARTAKOVIĆ Elin


  PEREKOVIĆ Tena


  2. BARTAKOVIĆ Kim


  23

  1. BARTAKOVIĆ Elin


  BARTAKOVIĆ Elin


  13

  ŠARIĆ HORVAT Ruža 


  CRO, Medvedgrad

  MAZNOVA Alina 


  UKR, Kiev

  14

  BIžIć Nora 


  CRO, Black Belt

  15

  MEIĆ-SIDIĆ Mia 


  CRO, Policijska akademija

  MAUTNER Eva 


  CRO, Medvedgrad

  16

  BODIŠ Franka 


  CRO, Black Belt

  19

  ŠARIĆ HORVAT Ruža 


   

  BIžIć Nora 


   

  20

  MEIĆ-SIDIĆ Mia 


   

  RUSYNIUK Anhelina 


   

  21

  ŠARIĆ HORVAT Ruža 


   

  PEREKOVIĆ Tena 


  CRO, Kokica

  22

  RUSYNIUK Anhelina 


   

  KALE Petra 


  CRO, Gladijator

  3. PEREKOVIĆ Tena 


   

  3. RUSYNIUK Anhelina